top of page

Ko je Agent Prodaje?

Agent prodaje Atrax programske usluge svojim kupcima koji postaju i Atrax kupci. Prodajni agent u potpunosti podrzava svojie klijenate, uključujući prodaju, podršku, obračun i upravljanje nalogom.

Kada vam Atrax Plaa?

Plaćanja se dobijaju fakturisanjem vaših kupaca koji su i Atrax korisnici. Prodajni agent dobija provizije do 40% od cene koju placa njegov klijenet dokle god je aktivan a sve dok agent prodaje ostaje aktivan učesnik u partnerskom programu.

Agent Prodaje Opis posla:

Provizija je zasnovana samo na prodaji Atrax programa za transport i isporuku robe. Atrax Systems Inc. je konpanija locirana u Vankuveru, Kanada. Agent Prodaje je odgovoran za vođenje i ispunjavanje prodajnih zadataka.


Idealni kandidat je osoba koja poseduje visok nivo energije, veoma je dobra ličnost, poseduje razumijevanje procesa prodaje i resultatski je orijentisana osoba.

Ovo je pozicija zasnovana samo na proviziji. Provizija se kreće od 30-40% na plaćenu prodaju.

Da biste saznali više o Atrax programu, posetite našu veb stranicu na adresi  https://www.atraxsoftware.com/

Odgovornost Agenta Prodaje:

 • Telfonski pozivi

 • Zadovoljavanje ili prekoračenje prodajnih ciljeva.

 • Pregovaranje i ugovaranje sa potencijalnim klijentima.

 • Priprema nedeljnih i mesečnih izveštaja.

 • Davanje prezentacija prodajom širokom krugu potencijalnih klijenata.

 • Priprema i podnošenje kupoprodajnih ugovora za narudžbine.

 • Obilazak potencijalnih klijenata za procene potreba ili promociju proizvode i usluga.

 

Zahtevi od Agenta Prodaje:

 • Zavrsen Ekonomski fakultet ili ekuivalentno iskustvo u prodaji/marketingu.

 • Iskustvo u prodaji kompjuterskih programa je plus.

 • Razumevanje procesa prodaje i dinamike.

 • Ikustvo u odličnoj klijentskoj podrsci.

 • Odlične međuljudske veštine, uključujući sposobnost da brzo izgradite odnos sa klijentima.

 

Ciklus naplate:

 • Mesečno

 

Atrax Prodajna Brošura:

Molimo vas da uzmete brošuru Atrax prodaje ovde.

Prijavite se: 

Mislite da ste sjajani za ovaj posao? Molim vas pošaljite svoje propratno pismo i biografiju u jednom MS Word ili PDF dokumentu na info@atraksoftvare.com

bottom of page